Baza wiedzy

Ulotne zabawy z Androidem, czyli o akwizycji pamięci RAM słów kilka

Akwizycja danych z urzą­dzeń mobilnych to w dzisiejszym świecie rzecz zupełnie normalna. Co więcej, rzecz obowiązko­wa przy zabezpieczaniu wszelkich dowodów elek­tronicznych. Pamięci tych [...]

Live Forensic

Metodologia live forensic polega na zabezpieczaniu dowodów elektronicznych z uruchomionych systemów komputerowych. Metoda ta jest alternatywą do standardowego zabez­pieczenia materiału [...]

Jak odkryć dane ulotne poprzez analizę Live RAM…

Dlaczego Live RAM jest taki ważny? Przechwytywanie i analiza danych ulotnych (danych zawartych w pamięci RAM) jest niezbędna do odkrywania istotnych dowodów elektronicznych, a wśród nich [...]

Wyzwania w Live Forensic

Live Forensic, jest obszarem informatyki śledczej, który zawsze był owiany tajemnicą… Właściwie, ową tajemniczość wytworzył brak wiedzy i niepewność. Live Forensic nigdy nie było ważniejsze, niż [...]

Live Forensics – zasady zbierania dowodów elektronicznych

Live Forensics to technika zbierania dowodów elektronicznych z systemów komputerowych bez ich wyłączania. Technikę tę stosuje się przede wszystkim podczas analizy systemów, w których niemożliwe [...]

Live Forensic – kontrowersje prawne związane z materiałem dowodowym

Informatyka śledcza ma na celu odszukanie, zabezpieczenie i dostarczenie elektronicznego materiału dowodowego, świadczącego o popełnionym przestępstwie, nadużyciu, czy zaistniałym incydencie. [...]