Strona główna > Szkolenia > Cellebrite Instructor-Led Training

Cellebrite Instructor-Led Training

Producent: Cellebrite

Szkolenie przeznaczone jest dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych specjalistów informatyki śledczej.

zobacz pełny opis

Opis Cellebrite Instructor-Led Training

Szkolenie obejmuje całościowy program kursów: Cellebrite Certified Operator (CCO) i Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA). W jego ramach uczestnicy kompleksowo poznają oprogramowanie Cellebrite UFED, oprogramowanie Physical Analyzer oraz zdobędą niezbędne umiejętności związane z badaniem urządzeń mobilnych przy użyciu rozwiązań Cellebrite. Udział w kursie jest wymagany, żeby przystąpić do egzaminu Cellebrite Certified Mobile Examiner (CCME).

 

Szkolenie przeznaczone jest dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych specjalistów informatyki śledczej.

Korzyści

Podczas szkolenia CELLEBRITE CERTIFIED OPERATOR:

 • Dowiesz się jak zainstalować i skonfigurować oprogramowanie Touch, Touch 2 lub 4PC oraz oprogramowanie Physical Analyzer.
 • Poznasz najlepsze praktyki dotyczące identyfikacji na miejscu, gromadzenia, pakowania, transportu, testowania i przechowywania danych.
 • Poznasz najlepsze praktyki dotyczące wyodrębniania danych z urządzeń mobilnych i dowiesz się, jak zidentyfikować funkcje używane w Touch, Touch 2 lub 4PC do ekstrakcji danych.
 • Dowiesz się jak prowadzić ekstrakcje za pomocą Cellebrite Physical Analyzer.
 • Dowiesz się jak utworzyć raport Triage za pomocą Cellebrite Physical Analyzer.

 

Podczas szkolenia CELLEBRITE CERTIFIED PHYSICAL ANALYST:

 • Dowiesz się jak przeprowadzić zaawansowaną analizę kryminalistyczną urządzenia mobilnego
 • Poznasz techniki wykorzystywane do uwierzytelniania i walidacji
 • Dowiesz się jak zidentyfikować funkcje oprogramowania Physical Analyzer, które umożliwiają badanie różnych typów danych.
 • Dowiesz się jak generować niestandardowe raporty w oprogramowaniu Physical Analyzer.
 • Uzyskasz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu - na podstawie egzaminu z wiedzy i umiejętności praktycznych (opcjonalnie).

 

Ważne: Do otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu należy zdać egzamin końcowy z wynikiem co najmniej 80,00%.

Program szkolenia Cellebrite Instructor-Led Training

CELLEBRITE CERTIFIED OPERATOR:

 

 1. Wprowadzenie:
  • Omówienie programu kursu.
  • Podstawowy proces kursy oraz jego certyfikacji.
  • Przegląd możliwości rozwiązań Cellebrite i innych cyfrowych rozwiązań kryminalistycznych.
  • Omówienie aspektów prawnych związanych z korzystaniem z produktów i usług Cellebrite.
 1. Obsługa urządzeń mobilnych pod kątem kryminalistycznych:
  • Instalacja 4PC i przegląd możliwości licencji.
  • Instalacja Physical Analyzer i przegląd opcji licencji.
  • Omówienie etapów procesu kryminalistyki cyfrowej.
  • Wypełnianie telefonu przykładowymi danymi aby uzyskać te dane podczas ekstrakcji.
  • Przeprowadzenie logicznej ekstrakcji urządzeń mobilnych.
  • Przegląd aspektów prawnych związanych z analizą urządzeń mobilnych.
  • Omówienie prawidłowego prowadzenia postępowanie i dokumentacji.
 1. Zapoznanie się z Touch2 i 4PC
  • Wylistowanie wszystkich komponentów, cech i funkcji Touch2 i 4PC.
  • Omówienie sposobów kupna i utrzymania licencji na technologię UFED.
  • Omówienie sposobów aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego dla Touch2 i 4PC.
  • Przeprowadzenie instalacji 4PC na stacji roboczej komputera.
  • Modyfikowanie konfiguracji komputerów Touch2 i 4PC w celu wyodrębnienia różnych urządzeń i potrzeb badawczych.
 1. Metodologie ekstrakcji Cellebrite:
  • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie wyodrębniania danych z cyfrowych urządzeń dowodowych.
  • Omówienie metod stosowanych przez śledczych do pozyskiwania danych z urządzeń mobilnych.
  • Wyjaśnienie organizacji plików SIM.
  • Przeprowadzenie wyodrębniania karty SIM i porównania klonowania.
  • Zastosowanie technik kryminalistycznych do wyodrębniania nośników danych.
  • Przeprowadzenia wyodrębnienia urządzenia za pomocą Touch3 i 4PC.
  • Opisanie zastosowania usług dla UFED Camera Service.
 1. Raportowanie i triage:
  • Wyjaśnienie podstawowych elementów raportu Reader (UFDR) utworzonego przez Physical Analyzer.
  • Omówienie opcji raportowania w interfejsie Physical Analyzer.
  • Tworzenie raportów PDF i UFDR, korzystając z artefaktów dowodów cyfrowych odzyskanych podczas pozorowanych dochodzeń.
 1. Egzamin końcowy.
  • Egzamin oparty na zdobytej wiedzy i praktycznych umiejętnościach.
  • Ocena elementów kursu za pomocą ankiety
  • Pobranie certyfikatu uczestnictwa
  • Pobranie certyfikatu ukończenia (jeśli został przyznany) *

 

 

CELLEBRITE CERTIFIED PHYSICAL ANALYST:

 

 1. Wprowadzenie:
  • Omówienie programu kursu.
  • Podstawowy proces kursy oraz jego certyfikacji.
  • Przegląd możliwości rozwiązań Cellebrite i innych cyfrowych rozwiązań kryminalistycznych.
  • Omówienie aspektów prawnych związanych z korzystaniem z produktów i usług Cellebrite.
 1. Omówienie Cellebrite UFED Physical Analyzer:
  • Instalacja produktów Cellebrite UFED na stacji roboczej komputera.
  • Zapoznanie się z różnymi opcjami licencjonowania rozwiązań w zakresie kryminalistyki Cellebrite.
  • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień programu Cellebrite Physical Analyzer.
  • Ekstrakcja danych z urządzeń mobilnych za pomocą Cellberite Physical Analyzer.
  • Demonstracja przeglądania danych w interfejsie Cellebrite Physical Analyzer.
 1. Wprowadzenie do analizy smartphonów:
  • Omówienie systemu operacyjnego open-source Android i jego strukturę plików.
  • Omówienie różnych odmian funkcji bezpieczeństwa Androida i komplikacji mechanizmów ochrony.
  • Omówienie wartości urządzeń z systemem Android dla badaczy.
  • Analiza wyodrębniania danych z urządzeń z systemem Android.
  • Opisanie projektów i technologii sprzętu Apple.
  • Omówienie systemów operacyjnych Apple iOS i struktury systemów plików.
  • Omówienie wartości urządzeń Apple iOS dla badaczy.
  • Analiza wyodrębniania danych z urządzeń iOS.
 1. Techniki analizy danych.
  • Wybranie opcji Otwórz (zaawansowane) do ekstrakcji danych, aby otworzyć i zbadać kopię zapasową iPhone i iTunes.
  • Analiza lokalizacji danych zidentyfikowanych podczas ekstrakcji danych z urządzenia mobilnego.
  • Zastosowanie funkcji tłumaczenia treści w Physical Analyzer.
  • Rozróżnienie Wear Leveling i Garbage Collection jako funkcje wpływające na dane pamięci flash.
  • Podstawowe cechy pamięci Flasz i NAND.
  • Prowadzenie automatycznej i ręcznej techniki carvingu danych przy użyciu funkcji Cellebrite Physical Analyzer.
  • Przeszukiwanie danych na poziomie bajtów i tagowanie dowodów na potrzeby raportowania.
  • Analiza ekstrakcji danych z urządzeń iOS i Android.
 1. Zapoznanie się z kreatorem SQLite
  • Identyfikowanie baz danych SQLite.
  • Rozpoznanie struktury baz danych SQLite i możliwe aplikacje.
  • Metody przechowywania danych dla baz danych SQLite.
  • Sprawdzanie bez danych SQLite i ich połączenia z innymi tabelami.
  • Omówienie zdarzeń związanych z usunięciem danych z baz SQLite.
  • Omówienie zachowań wydajności baz danych, które moją je zniszczyć.
  • Wykorzystanie praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonania procedur opartych na logice Fuzzy Modeling.
 1. Weryfikacja i walidacja.
  • Omówienie technik używanych do walidacji wyników badania dowodów cyfrowych.
  • Przeprowadzenie testów uwierzytelniających i walidacja zebranych danych.
  • Generowanie raportu za pomocą Cellebrite Physical Analyzer.
 1. Egzamin końcowy:
  • Egzamin oparty na zdobytej wiedzy i praktycznych umiejętnościach.
  • Ocena elementów kursu za pomocą ankiety
  • Pobranie certyfikatu uczestnictwa
  • Pobranie certyfikatu ukończenia (jeśli został przyznany)*