Strona główna > Szkolenia > AX200 CIL – Axiom Examinations

AX200 CIL – Axiom Examinations

Producent: Magnet Forensic

Magnet AXIOM Examinations (AX200) to kurs na poziomie średnio zaawansowanym, przeznaczony dla osób znających podstawowe zasady informatyki śledczej, chcące rozpocząć profesjonalne wykorzystywanie oprogramowania Magnet AXIOM w swojej pracy.

zobacz pełny opis

Opis AX200 CIL – Axiom Examinations

Magnet AXIOM Examinations (AX200) to kurs na poziomie średnio zaawansowanym, przeznaczony dla osób znających podstawowe zasady informatyki śledczej, chcące rozpocząć profesjonalne wykorzystywanie oprogramowania Magnet AXIOM w swojej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy w pełni poznają platformę Magnet AXIOM oraz jej zastosowanie w kontekście smartfonów, tabletów, komputerów oraz danych w chmurze. Program obejmuje poznanie idei „artifact first” mającego na celu zwiększenia wydajności podczas śledztw.

Każdy moduł szkolenia zawiera praktyczne ćwiczenia oparte o scenariusze, dzięki czemu uczestnik jest w stanie lepiej poznać platformę, jej funkcjonalności oraz zastosowanie podczas prowadzonych analiz.

Korzyści

Po ukończeniu kursu:

 • Będziesz mieć wiedzę i umiejętności potrzebne do pozyskiwania danych z komputerów, tabletów, smartfonów i danych w chmurze.
 • Skonfigurujesz Magnet AXIOM Process tak, aby odzyskać najbardziej istotne artefakty.
 • Użyjesz Magnet AXIOM Examine do dokładniejszego zbadania dowodów, upraszczając czynności analityczne poprzez intuicyjne łączenie faktów i danych.
 • Przygotujesz kluczowe artefakty do przekazania innym osobom zaangażowanym w prowadzone dochodzenie.

Program szkolenia AX200 CIL – Axiom Examinations

 • Instalacja AXIOM i jego głównych komponentów - AXIOM Process i AXIOM Examine.
 • Konfiguracja AXIOM Process w celu optymalnego pozyskiwania i przetwarzania dowodów cyfrowych, w tym możliwości jednostopniowego przetwarzania dowodów AXIOM.
 • Identyfikacja i deszyfrowanie obrazów dowodów (np. kopii binarnych), zaszyfrowanych m.in. przy wykorzystaniu funkcji Bitlocker.
 • Analiza danych sprawy w AXIOM Examine tak, aby skupić się na identyfikacji kluczowych artefaktów, ekstrakcji danych oraz dalszego dochodzenia i walidacji.
 • Wykorzystanie Magnet.AI do automatycznego kategoryzowania plików (zdjęcia, wideo).
 • Wykorzystanie AXIOM Process do zademonstrowania podstawowych możliwości zabezpieczania danych z systemów iOS i Android, w tym pozyskiwania i badania ich kopii zapasowych.
 • Wykorzystanie zestawów skrótów, słów kluczowych, wyrażeń regularnych i filtrów do identyfikacji kluczowych artefaktów.
 • Użycie programu Connections Explorer do automatycznego łączenia danych ze sobą tak, aby lepiej opowiedzieć historię artefaktu na urządzeniach podejrzanego.
 • Wykorzystanie funkcjonalność AXIOM Process, dotyczących baz danych Project VIC i CAID, a także PhotoDNA do automatycznej kategoryzacji informacji ( w tym plików graficznych).
 • Wykorzystanie zakładek (eksploratorów) AXIOM Examine w takich jak: Case Dashboard, Artefact, File System, Registry i Connections.
 • Użycie funkcjonalności Dynamic App Finder do wyszukiwania i wyodrębniania danych przechowywanych bazach typu SQLite, przechowywania szablonów/tabel tych baz do wykorzystania ich w przyszłych analizach.
 • Zastosowanie tagów i komentarzy w celu przygotowania dowodów na potrzeby eksportu i raportowania.
 • Wykorzystanie narzędzi wizualizacyjnych AXIOM Examine, takich jak widok osi czasu i mapy świata, w celu podkreślenia wzorców zachowań użytkowników.
 • Zrozumienie kluczowych artefaktów, ich lokalizacji i formatów, aktywności użytkownika i systemu, które go stworzyły oraz sposób, w jaki AXIOM je odzyskuje.
 • Tworzenie intuicyjnych raportów oraz udostępnianie i zarządzanie przenośnymi sprawami.