Strona główna > Szkolenia > Analizy śledcze w oparciu o platformę Nuix

Analizy śledcze w oparciu o platformę Nuix

Producent: Nuix

Jedno z kilku szkoleń produktowych w naszej ofercie. Dedykowane przede wszystkim osobom będącym użytkownikami narzędzia Nuix Workstation. Jednak wziąć w nim mogą również osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji w zakresie analiz danych nieustrukturyzowanych.

zobacz pełny opis

Opis Analizy śledcze w oparciu o platformę Nuix

Jedno z kilku szkoleń produktowych w naszej ofercie. Dedykowane przede wszystkim osobom będącym użytkownikami narzędzia Nuix Workstation. Jednak wziąć w nim mogą również osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji w zakresie analiz danych nieustrukturyzowanych.

Szkolenie ma charakter wybitnie praktyczny. Każdy z uczestników oprócz szczegółowego poznania funkcji Nuix Workstation będzie samodzielnie, choć pod okiem prowadzącego, rozwiązywał zadania warsztatowe. W ich skład wchodzić będzie, między innymi, samodzielne tworzenie nowej sprawy oraz analizy poczty elektronicznej, dokumentów, obrazów ale również tzw. artefaktów internetowych i systemowych. Dane pochodzić będą z różnych źródeł, od komputerów, poprzez urządzenia mobilne, zewnętrzne nośniki danych, na chmurze kończąc. Ważnym aspektem szkolenia będzie wykształcenie w uczestnikach postępowania zgodnie z EDRM i najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

Według wyliczeń ośrodka badawczo-analitycznego Gartner około 80% danych w firmach, to dane nieustrukturyzowane. Z punktu widzenia bezpieczeństwa IT to duży problem i to nie tylko w kontekście RODO. Z punktu widzenia analityka problem jest jeszcze większy ponieważ staje przed koniecznością pracy na ogromnych zbiorach danych (korespondencji email, dokumentów, multimediów, komunikacji telefonicznej i przez aplikacje, artefaktów internetowych i innych), między którymi nie ma żadnych powiazań relacyjnych.

Według wspominanego wcześniej Gartnera problem będzie narastał z uwagi na duże rozproszenie miejsc powstawania danych i rosnące ich ilości.

W szkoleniu biorą najczęściej udział:

 • Analitycy danych.
 • Użytkownicy narzędzia Nuix Workstation chcący podnieść poziom umiejętności jego obsługi.
 • Funkcjonariusze policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Specjaliści bezpieczeństwa IT chcący poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.
 • Biegli sądowi z zakresu informatyki.
 • „Pasjonaci” chcący poznać nowe obszary swoich zainteresowań.

Korzyści

 • Umiejętność obsługi narzędzia Nuix Workstation.
 • Umiejętność przeprowadzania analiz śledczych danych nieustrukturyzowanych.
 • Umiejętność zabezpieczania i analizy danych pochodzących z wielu różnych źródeł (np. komputery, urządzenia mobilne, chmura).
 • Umiejętność zabezpieczenia materiału dowodowego w sposób selektywny.
 • Znajomość EDRM i najlepszych praktyk informatyki śledczej.

Program szkolenia Analizy śledcze w oparciu o platformę Nuix

 • Model prowadzenia analiz śledczych.
 • Opis programu Nuix.
 • Wymagania sprzętowe – konfiguracja infrastruktury.
 • Instalacja.
 • Konfiguracja środowiska pracy.
 • Opis środowiska – ustawienia globalne.
 • Tworzenie nowej sprawy, rodzaje spraw.
 • Konfiguracja procesu przetwarzania danych.
 • Przeglądanie danych.
 • Filtrowanie danych.
 • Wykluczanie elementów.
 • Widoki danych.
 • Profile metadanych.
 • Tworzenie własnych formatów metadanych.
 • Zaawansowane przeszukiwanie danych.
 • Tworzenie wykresów.
 • Entities – wyrażenia regularne.
 • Tworzenie nowych entities.
 • OCR.
 • Tagowanie oraz komentarze.
 • Sposoby tworzenia powiązań.
 • Analiza graficzna (context).

Metody pracy

Szkolenie ukierunkowane na formułę warsztatową. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego utworzenia sprawy i analizy związanych z nią danych (m.in. E-maili, dokumentów, obrazów, artefaktów internetowych i systemowych).