Strona główna > Szkolenia > Analiza danych nieustrukturyzowanych – Specialist

Analiza danych nieustrukturyzowanych – Specialist

Producent: Mediarecovery

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności selektywnego pozyskiwania danych i zdobycie umiejętności ich dalszej analizy oraz poznanie platform e-Discovery.

zobacz pełny opis

Opis Analiza danych nieustrukturyzowanych – Specialist

Według wyliczeń ośrodka badawczo-analitycznego Gartner, około 80% danych w firmach, to dane nieustrukturyzowane. Jeżeli ich analiza sprawia Ci trudność w codziennej pracy – to szkolenie zostało przygotowane dla Ciebie.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa IT rozproszenie danych to duży problem i to nie tylko w kontekście RODO. Dla osób zajmujących się profesjonalnie analityką, a w tym także analityką śledczą problem jest jeszcze większy. Analitycy stają przed koniecznością pracy na ogromnych zbiorach danych (a w tym korespondencji email, dokumentach, multimediach, komunikacji telefonicznej i przez aplikacje, artefaktach internetowych i innych), między którymi nie ma żadnych powiazań relacyjnych.

Prognozy mówią, że to dopiero początek problemów z analizą „big data”. Według wspominanego wcześniej Gartnera problem będzie narastał z uwagi na coraz większe rozproszenie miejsc powstawania danych i rosnące ich ilości.

Szkolenie „Analiza danych nieustrukturyzowanych” na poziomie specialist pozwala informatykom śledczym i analitykom odnaleźć się w dzisiejszych realiach. Uczestnicy poznają zupełnie nowy model podejścia do analiz śledczych. Zdobędą także wiedzę o nowoczesnych metodach zabezpieczenia danych.

Jako, że analiza tak dużych ilości danych nie jest możliwa bez wyspecjalizowanych narzędzi, uczestnicy poznają systemy do selektywnego zabezpieczenia danych z różnych źródeł, umiejętnej redukcji ich ilości, zapoznają się z techniką „triage”, sposobami filtrowania informacji oraz platformami typu e-Discovery, umożliwiającymi przeprowadzanie analiz „big data”.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności selektywnego pozyskiwania danych i zdobycie umiejętności ich dalszej analizy oraz poznanie platform e-Discovery.

 

W szkoleniu biorą najczęściej udział:

 • funkcjonariusze policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • specjaliści bezpieczeństwa IT chcący poszerzyć swoje kompetencje zawodowe,
 • analitycy danych,
 • biegli sądowi z zakresu informatyki,
 • „pasjonaci” chcący poznać nowe obszary swoich zainteresowań.

Korzyści

 • Umiejętność zabezpieczania i analizy danych pochodzących z wielu różnych źródeł (np. komputery, urządzenia mobilne, chmura).
 • Umiejętność samodzielnej analizy danych nieustrukturyzowanych, tj. skrzynek e-mail, dokumentów, multimediów, artefaktów z urządzeń mobilnych i innych.
 • Umiejętność zabezpieczenia materiału dowodowego w sposób selektywny.
 • Możliwość reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa informatycznego (np. fraudy, wycieki danych, nielojalność pracownicza, nadużycia).
 • Ograniczenie kosztów prowadzenia dochodzeń wewnętrznych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na dalszy rozwój w obszarze analizy danych nieustrukturyzowanych.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji.
 • Zwiększenie zgodności z RODO.

Program szkolenia Analiza danych nieustrukturyzowanych – Specialist

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z obszaru analiz danych nieustrukturyzowanych.

Obszary tematyczne szkolenia:

 • Zabezpieczanie danych poprzez triage.
 • Tworzenie „collectorów” do selektywnego zabezpieczania danych.
 • Wprowadzenie do analizy danych nieustrukturyzowanych.
 • Nowy model analiz śledczych.
 • Przygotowanie zabezpieczonych danych do analizy.
 • Przeglądanie i redukcja danych.
 • Wyszukiwanie informacji.
 • Filtrowanie danych.
 • Prowadzenie prostych analiz w oparciu o platformy analityczne typu e-Discovery.

Metody pracy

Część teoretyczna w formie prezentacji. Część praktyczna obejmie m.in.:

 • Zabezpieczanie danych poprzez triage.
 • Tworzenie „collectorów” do selektywnego zabezpieczania danych.
 • Wprowadzenie do analizy danych nieustrukturyzowanych.
 • Nowy model analiz śledczych.
 • Przygotowanie zabezpieczonych danych do analizy.
 • Przeglądanie i redukcja danych.
 • Wyszukiwanie informacji.
 • Filtrowanie danych prowadzenie prostych analiz w oparciu o platformy analityczne typu e-Discovery.

Wykładowca:

Betina Tynka | Big Data Forensics Analytic

Specjalizuje się w analizach dużych zbiorów danych i technologiach typu e-Discovery. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Bywa prelegentką na konferencjach branżowych, a jednocześnie podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami organów ścigania dzieli się wiedzą z zakresu analiz danych nieustrukturyzowanych oraz OSINT.

Jest członkinią Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Autorka i współautorka kilku publikacji specjalistycznych.

W ramach Akademii prowadzi autorskie szkolenie: Analiza Danych Nieustrukturyzowanych.