Strona główna > Szkolenia > Amped FIVE

Amped FIVE

Producent: Amped Software

Szkolenie warsztatowe pozwalające zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie poprawy oraz zachowania jakości przetwarzanego obrazu cyfrowego. Szkolenie kładzie nacisk na maksymalizację rezultatów z analizowanych materiałów multimedialnych oraz pozwala zdobyć umiejętność obrony otrzymanych wyników w sądzie. Szkolenie jest certyfikowane przez Amped Software.

zobacz pełny opis

Opis Amped FIVE

Szkolenie warsztatowe pozwalające zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie poprawy oraz zachowania jakości przetwarzanego obrazu cyfrowego. Szkolenie kładzie nacisk na maksymalizację rezultatów z analizowanych materiałów multimedialnych oraz pozwala zdobyć umiejętność obrony otrzymanych wyników w sądzie.

Szkolenie jest certyfikowane przez Amped Software.

Korzyści

 • Zdobycie praktycznych umiejętności poprawiania jakości materiałów multimedialnych.
 • Nauka obsługi rozwiązań AMPED FIVE.
 • Podniesienie efektywności prowadzonych analiz poprzez wyższą skuteczność pracy z multimediami.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu obrony uzyskanych wyników analizy w procesie sądowym.

Program szkolenia Amped FIVE

Dzień 1:

 •  Wprowadzenie.
 •  Wytłumaczenie podstawowych pojęć:
  • - Czym jest obraz,
  • - Czym jest wideo,
  • - Wyzwania związane z CCTV ( zakłucenia, przywracanie, poprawianie jakości)
  • - Przekazywanie wideo pomiędzy programami.
 • Filtry
 • Edytowanie (tramsformacja geomatryczna)
 • Poprawa perspektywy
 • Cofanie

 

Dzień 2:

 • Usuwanie rozmycia optycznego
 • Usuwanie rozmycia ruchu
 • Usuwanie rozmycia nieliniowego
 • Ślepa dekonwolucja
 • Usuwanie rozmycia turbulencji
 • Weryfikacja
 • Formaty i kodeki
 • Wybór klatek
 • Wyostrzanie i odszumianie
 • Usuwanie zniekształceń blokowych

 

Dzień 3:

 • Pomiary
 • Ekstrakcja kanałów
 • Transformata Fouriera
 • Zaznaczanie i stabilizacja lokalna
 • Stabilizacja globalna
 • Uśrednianie klatek
 • Uśrednianie klatek ze stabilizacją
 • Rejestracja perspektywy
 • Super rozdzielczość

 

Dzień 4:

 • Podsumowanie i dyskusja na najważniejsze tematy.
 • Warsztat praktyczny – symulacja prawdziwej sprawy oraz dyskusja.
 • Analiza materiałów uczestników szkolenia.

Metody pracy

 Szkolenie ma formułę warsztatową zatem kładzie nacisk na podniesienie poziomu praktycznych umiejętności uczestników. Program szkolenia przewiduje również pewną porcję teorii dzięki czemu uczestnicy zdobędą głębszą wiedzę na temat analiz multimediów.

Wykładowca:

Marcin Grzywacz | Amped Software

Marcin Grzywacz pracuje jako Software Developer w Amped Software. Ukończył studia z zakresu Computational & Software Techniques in Engineering na Cranfield University (Wielka Brytania) oraz z Inżynierii Akustycznej na AGH (Polska). Zdobywał doświadczenie w różnych projektach badawczo-rozwojowych. Jest również współautorem patentu europejskiego z metody zabezpieczenia haseł w systemach biometrii głosowej. W Amped Software jest odpowiedzialny za prace badawczo rozwojowe, implementację Amped Replay i od czasu do czasu różnych funkcji w innych aplikacjach.