PhoneLog

Program PhoneLog firmy SecurCube pozwala na krzyżową analizę bilingów telefonicznych (CDR – Call Detail Record) z danymi wyekstrahowanymi z urządzeń mobilnych, logami BTS, ścieżkami GPS i innymi.

Opis

PhoneLog

Program PhoneLog firmy SecurCube pozwala na krzyżową analizę bilingów telefonicznych (CDR – Call Detail Record) z danymi wyekstrahowanymi z urządzeń mobilnych, logami BTS, ścieżkami GPS i innymi. PhoneLog pozwala na jednoczesne badanie wielu źródeł cyfrowych za pomocą solidnej, a przede wszystkim logicznej, metody dogłębnej korelacji wybranych danych teleinformatycznych.

Po zgromadzeniu elektronicznego materiału dowodowego, PhoneLog pomaga analitykom w importowaniu oraz parsowaniu danych w efektywny sposób, zachowując najistotniejsze dla sprawy detale. Bada rekordy danych CDR tworzone przez operatorów sieci telefonii komórkowej, zawierające takie informacje jak przychodzące i wychodzące zdarzenia (np. rozmowy telefoniczne, wiadomości) i dane geolokalizacyjne. System jest kompatybilny z formatami CDR operatorów telekomunikacyjnych z całego świata, a także zachowuje zgodność z rozwiązaniami MSAB XRY, Oxygen Forensics i Cellebrite UFED. Możliwe jest importowanie informacji dotyczących abonenta, IMEI/IMSI oraz listy stacji BTS w popularnych formatach plików .csv; .txt; .xls; .xlsx; .pdf; .doc; .docx; .rtf. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia własnych szablonów importu danych, niezwykle pomocnych przy pracy z nietypowymi formatami. Co więcej, PhoneLog potrafi połączyć informacje pozyskane z danych GPS (.gpx), logów urządzeń obsługujących autostrady, drogi i innych danych pochodzących z pojazdów.

PhoneLog koreluje dane z komunikatorów (WhatsApp, Skype, iMessage, Viber i inne), wiadomości SMS/MMS, pocztę elektroniczną, geolokalizację z pozostałymi dowodami elektronicznymi, np. rejestrem połączeń telefonicznych.

Oprócz eksportu danych do podstawowych formatów jakich jak .pdf, .xml, .kml, system jest kompatybilny z IBM® i2® Analyst’s Notebook®, gdzie może nastąpić dalsza analiza, budowa grafów i sieci powiązań.

Główne funkcjonalności PhoneLog:

  • Analiza danych z urządzeń mobilnych, rejestrów połączeń telefonicznych, zasięgu wież i stacji bazowych,
  • Kompatybilność z ponad 50 międzynarodowymi operatorami komórkowymi i ponad 500 strukturami CDR,
  • Import odczytów z Cellebrite UFED (.ufdr), MSAB XRY (.xml), Oxygen Forensics (.xml),
  • Dogłębne wyszukiwanie powiązań pomiędzy jednostkami (użytkownicy, subskrybenci, komórki, IMEI/IMSI i inne) i ich wizualizacja na mapie,
  • Sprawdzanie połączeń pomiędzy jednostkami wraz z lokalizacjami oraz przedziałami czasowymi,
  • Wielopoziomowa analiza online i offline, od podstawowej do zaawansowanej,
  • Mapowanie geograficzne dla urządzeń mobilnych,
  • Doskonałe funkcje wizualizacji danych (wykresy kołowe, słupkowe, mapy cieplne),
  • Statystyka zdarzeń wraz z graficznym przedstawieniem zależności,
  • Eksport wszelkich zapisanych danych (.pdf; .txt; .xml; .gpx; .kml i inne).