Nuix

Nuix Investigation Workstation to platforma klasy eDiscovery służąca do kompleksowej analizy danych pochodzących z różnych źródeł.

Opis

Nuix Investigation Workstation

Platforma klasy eDiscovery służąca do kompleksowej analizy danych pochodzących z różnych źródeł: komputerów, dysków, urządzeń mobilnych, chmury, zasobów sieciowych oraz dokumentacji papierowej. Nuix doskonale radzi sobie z wszelkimi typami danych nieustrukturyzowanych i półstrukturalnych, oferując szczegółową analizę komuniakcji.

Główne funkcjonalności Nuix Investigation Workstation:

 • pełna analiza i wizualizacja komunikacji e-mail, telefonicznej, przez komunikatory i aplikacje, np. skype, twitter, snapchat i inne,
 • automatyczna identyfikacja i korelacja wyrażeń regularnych: nazw firm, kwot pieniędzy, e-mail, imion i nazwisk, numerów PESEL, NIP, adresów, numerów telefonów, numerów kart kredytowych, rachunków bankowych i innych,
 • wyszukiwanie i automatyczne tagowanie (oznaczanie) istotnych informacji,
 • możliwość szybkiego wyszukiwania słów kluczowych oraz budowania złożonych zapytań z wyrażeniami logicznymi, np. or, and, not,
 • wbudowany moduł OCR ze wsparciem języka polskiego i innych, umożliwiający analizę dokumentacji papierowej i skanów,
 • szybka redukcja dużych ilości danych, m. in. poprzez deduplikację po sumie kontrolnej i ukrycie elementów nieistotnych,
 • porównywanie dokumentów i zaznaczanie różnic w ich treści,
 • automatyczne wskazywanie dokumentów identycznych i podobnych w całym zgromadzonym materiale,
 • automatyczne tworzenie list słów i list fraz na podstawie zgromadzonych danych,
 • przeglądanie właściwości/metadanych plików,
 • możliwość pisania skryptów w językach ECMAScript, python, ruby,
 • indeksowanie i przeglądanie Rejestru Systemu Microsoft Windows, logów systemowych oraz list szybkiego dostępu,
 • przedstawienie wyników w przejrzystej postaci graficznej, w formie sieci powiązań i mapy zdarzeń,
 • widok wykresów – Możesz teraz wybrać dane do analizy i wyświetlać je w różnych formach graficznych, w tym mapach termicznych, tabelach i wykresach,
 • interaktywne raporty, które zawierają tekst, metadane, pliki w postaci natywnej, komentarze oraz tagi związane z dochodzeniem.
 • klasyfikacja obrazów Deep Learning – Ta funkcja umożliwia klasyfikowanie obrazów do różnych kategorii, takich jak pistolety, narkotyki, samochody, logo firmowe itp. na podstawie obrazów wzorcowych.
 • PhotoDNA – funkcja pozwalająca na wykrywanie obrazów podobnych, których wielkość, kolor lub inne parametry zostały zmienione.
 • obsługa szyfrowanych dysków twardych – dodano funkcję odszyfrowywania BitLockera – rozwiązania wbudowanego w systemach Microsoft. Pozwala to efektywniej deszyfrować i filtrować obrazy dysków.
 • ekstrakcja logiczna iOS / Android – nowa funkcja ekstrakcji danych umożliwia pozyskiwanie danych bezpośrednio z urządzeń z systemem iOS lub Android i tworzenie ich obrazów logicznych.