Mediaimager software

Mediaimager pozwala na tworzenie obrazu dysku twardego zgodnego z jego źródłem specjalnie do zastosowań w odzyskiwaniu danych. Wraz z aplikacją Mediaimager dostarczona jest aplikacja MediaBlocker zabezpieczająca przed ewentualnym zapisem na dysku źródłowym tzw. Bloker.

Opis

Funkcjonalności Mediaimager software:

 • Obsługa dysków ATA/IDE, SATA (w tym przejściówek dla dysków M.2, mSATA etc.), SCSI, USB, nośników montowanych w adapterach do portów PCI-Express np. dysków NVMe z wizualizacją interfejsu za pomocą ikon.
 • Wyświetlanie informacji o dysku: numer, magistrala, model, firmware, pojemność, ilość sektorów rozmiar sektora,
 • Monitor transferu danych z dysku twardego dla dysków fizycznych
 • Pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie sektora startowego
 • Pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie sektora końcowego
 • Pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie ilości sektorów, która odczytywana jest przy jednej komendzie odczytu
 • Opcja zatrzymująca tworzenie obrazu w momencie, kiedy dysk twardy przestaje być dostępny w systemie.
 • Opcja tworzenia obrazu z pomijaniem błędów.
 • Opcja pomijania błędów z odczytem w kierunku przeciwnym (umożliwiająca ustawienie w polu edycyjnym ilości pomijanych sektorów).
 • Opcja powoduje natychmiastowe zatrzymanie tworzenia obrazu po napotkaniu błędu odczytu
 • Podawanie informacji o rozmiarze obrazu w B, KB, MB, GB lub TB.
 • Podawanie informacji o rozmiarze bitmapy w B, KB, MB, GB lub TB.
 • Podawanie szacowanego czasu do zakończenia obliczany na podstawie szybkości transferu danych oraz ilość sektorów do przetworzenia.
 • Wizualizacja bitmapy jako siatki w postaci kwadratów obrazująca przestrzeń dysku twardego.
 • Wyświetlane i zapamiętywane informacje: Czas i godzina, komponent, z którego pochodzi zdarzenie, treść zdarzenia.
 • Obliczanie i wyświetlanie różnicy czasu w pasku statusu na podstawie zaznaczonych zdarzeń – różnica czasu pomiędzy pierwszym a ostatnim zdarzeniem.

Dodatkowe informacje

Firma

Mediarecovery

Dedykowana strona

https://mediaimager.com/