Mediaeraser Software

Mediaeraser Software

Usunięcie danych za pomocą polecenia „usuń” w systemie OS Windows nie gwarantuje, że dane nie będą już więcej dostępne, nawet po opróżnieniu kosza. Można je odzyskać w dowolnym momencie, a ich zawartość może dotrzeć do nieupoważnionej osoby.

Mediaeraser to oprogramowanie, które jest stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych, aby nie zostały użyte przez nieupoważnione osoby.

Opis

Funkcje oprogramowania:

 • 32 i 64 – bitowa architektura.
 • Angielska wersja językowa.
 • Trwałe i nieodwracalne usuwanie z dysków fizycznych jak i z partycji (sektor po sektorze).
 • Opcja czyszczenia „luźnej przestrzeni”, w której mogą się znajdować niepożądane szczątki informacji usuwanych plików.
 • Czyszczenie pustej przestrzeni w partycji.
 • Trwałe i nieodwracalne usuwanie plików i całych folderów przechowywanych na dyskach twardych, pamięciach przenośnych, dyskach itp.
 • Usuwanie ukrytych partycji.
 • Efektywny algorytm usuwania zapewnia szybki program akcji.
 • Możliwość zresetowania 12 różnych algorytmów, w tym między innymi algorytmu US DoD 5220.22-M (E) i 5220.22-M (ECE) zalecanego przez Departament Obrony USA oraz zaleceń Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która gwarantuje brak możliwość odzyskiwania danych.
 • Możliwość usunięcia danych za pomocą algorytmu Gutmanna.
 • Możliwość definiowania sposobu usuwania – zastąpienie dowolnych znaków na liczby.
 • Wsparcie Unicode pozwala na obsługę plików wielojęzykowych systemów oraz międzynarodowych akcentów.
 • Wsparcie FAT I NTFS (Windows ™) wraz z wersją CD – bez względu na system plików.
 • Możliwość usuwania danych z dysków podłączonych do sieci komputerowej.
 • Pełna funkcjonalność dla systemów: Windows XP, 2000, 2003, Vista, Windows 7/8..
 • Usuwanie danych za pomocą standardowych interfejsów: IDE, SATA, SCSI, USB.
 • Jednokrotne wymazywanie zerami (0x00).
 • DoD 5220.22-M (E) E – trzykrotne nadpisanie danych wzorami 0x00, 0xFF, losowy znak.
 • Pięciokrotne nadpisanie danych zerami (0x00) i jedynkami (0xFF).
 • Wymazywanie zerami (0x00), kolejno cztery przejścia losowymi znakami i trzy przejścia znakami 0x55, 0xAA, 0xFF.

 

Dodatkowe informacje

Firma

Mediarecovery

Dedykowana strona:

https://mediaeraser.com/