F-Response

F-Response jest prostym w użyciu, niezależnym od dostawcy narzędzi do analizy, oprogramowaniem, które pozwala na przeprowadzenie analizy systemu.

Opis

F-Response

Proste w użyciu narzędzie do analizy, które pozwala na przeprowadzenie analizy systemu (informatyka śledcza, odzyskiwanie danych, eDiscovery) poprzez sieć, z wykorzystaniem dowolnych narzędzi dostępnych na rynku.

F-Response znacznie zwiększa efektywność oraz dostępność technik informatyki śledczej, odzyskiwania danych oraz eDiscovery udostępniając możliwość zarządzania procesem zbierania, ochrony oraz analizy danych, a wszystko to poprzez sieć korporacyjną.

Rozwiązanie umożliwia dostęp w trybie tylko do odczytu do dy­sków badanych komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows. Dostęp ten odbywa się przez sieć z wykorzystaniem protokołu IP, wymagane jest uwierzytelnienie użytkownika. Ponieważ dostęp do dysku odbywa się w trybie tylko do odczytu, specjalista prowadzący analizę nie może spowodować żadnych zmian w badanym systemie, wszystkie operacje zapisu są ignorowane przez narzędzie F-Response.

Wszystkie przetestowane do chwili obecnej narzędzia z zak­resu informatyki śledczej (EnCase, FTK 2.0, X-Ways), eDiscovery oraz odzyskiwania danych działają poprawnie wraz z F-Response.

F-Response pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze tracone w podróżach. Narzędzie to pozwala specjalistom wykorzystać swoją wiedzę i już posiadane narzędzia do analizy zdalnych komputerów, zarówno przez sieć korporacyjną, jak i poprzez Internet.

Korzystanie z F-Response nie wymaga specjalnego szkolenia, specjaliści nauczą się korzystać z tego narzędzia w ciągu mniej niż 30 minut. Po tym czasie mogą wykorzystać już posiadaną wiedzę, narzędzia i doświadczenie. F-Response jest rozwiązaniem niedrogim, elastycznym i niezależnym od dostawców narzędzi wykorzystywanych w procesie analizy badanego systemu.

F-Response jest oparte o dobrze udokumentowany standard iSCSI i oferuje bezpieczny dostęp do badanego komputera. Dostęp ten jest realizowany w trybie tylko do odczytu. F-Response umożliwia nawiązanie połączenia przez sieć w celu przeprowadzenia analizy,
w czasie rzeczy­wistym, działają­cego systemu.

Wersje F-Response

  • F-Response Field Kit pozwala specjaliście na analizę w danej chwili tylko jednego systemu. Graficzne narzędzie uruchamiane jest na badanym komputerze, klucz z licencją musi być wpięty do badanego komputera.
  • F-Response Consultant pozwala na jednoczesną analizę wielu kom­puterów. Graficzne narzędzie uruchamiane jest na każdym z komputerów, które mają zostać poddane analizie. Klucz z licencją wpięty może być do dowolnego komputera i udostępniony przez sieć.
  • F-Response Enterprise pozwala na jednoczesną analizę wielu kom­puterów. Tekstowa lub graficzna wersja narzędzia jest uruchamiana na każdym z komputerów, które mają zostać poddane analizie. Klucz z licencją wpięty może być do dowolnego komputera i udostępniony przez sieć.

Dodatkowe informacje

Typ

Software

Możesz lubić także…