DataWalk

DataWalk

Platforma analityczna DataWalk pozwala na analizę i korelację informacji z baz danych, bilingów telefonicznych, wyciągów bankowych i wiadomości e-mail. Nie ma ograniczenia ilości analizowanych danych.

Kategoria: Tag:

Opis

Platforma analityczna DataWalk

Rozwiązanie pozwala na łączenie wielu dużych, złożonych zbiorów danych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w jednym środowisku analitycznym umożliwiającym ich szybką, wizualną analizę.

Elementy wyróżniające DataWalk:

 • umożliwia łączenie wielu arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w jednym miejscu – dane mogą być importowane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł do jednego zintegrowanego repozytorium, które zapewnia jednolity widok wszystkich potrzebnych danych,
 • pozwala na szybkie dodawanie nowych źródeł danych bez konieczności zatrzymywania systemu oraz umożliwia łatwe tworzenie i zmienianie połączeń pomiędzy nimi – struktura danych może być modyfikowana w locie, a nowo dodane dane są natychmiast dostępne do analizy bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy,
 • pozwala na wyszukiwanie dowolnych danych oraz pokazuje w jakim kontekście dane te są umiejscowione względem innych danych,
 • dostarcza graficzną prezentację danych i relacji między nimi – platforma umożliwia szybką identyfikację i analizę zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich połączeń pomiędzy miliardami rekordów. Dzięki temu dostępny jest pełen obraz osób, transakcji, miejsc, zdarzeń i innych, dowolnych obiektów z otoczenia organizacji. Dane można analizować zarówno w skali makro, z wykorzystaniem DataWalk Universe Viewer, oraz w skali mikro, analizując pojedyncze obiekty z wykorzystaniem grafów. Dane dodatkowo można wizualizować i interaktywnie analizować na wykresach i mapach,
 • zapytania analityczne na czytelnym, interaktywnym interfejsie – DataWalk Universe Viewer pozwala na dowolne filtrowanie danych i pokazuje aktualne połączenia pomiędzy nimi, a korzystanie z niego nie wymaga znajomości SQL, ani żadnego innego język programowania,
 • jest otwartym środowiskiem analitycznym, które może być łatwo współdzielone z innymi użytkownikami, ale także z innymi systemami (poprzez RESTful access, JDBC, ODBC). Jednak co ważna dla organów ścigania – do działania platformy nie jest wymagany dostęp do Internetu,
 • API pozwalające na bezpośrednie przeszukiwanie i importowanie do platformy danych z Internetu oraz Darknetu.

DataWalk może mieć zastosowanie do wszystkich obszarów, w których wymagana jest analiza danych. Do DataWalk można zaimportować dowolne dane, począwszy od standardowych baz danych, przez bilingi telefoniczne od operatorów i wyciągi bankowe, na skrzynkach e-mail np. w formacie .pst kończąc.

Zastosowanie DataWalk:

 • Wykrywanie nadużyć i fraudów
 • Analiza transakcji kryptowalutowych
 • Przeciwdziałanie terroryzmowi
 • Wykrywanie cyberzagrożeń
 • Analiza połączeń telekomunikacyjnych
 • Zwalczanie przestępstw finansowych i AML
 • Analiza kryminalna

Możesz lubić także…