Strona Główna > Wypożycz Degausser

Wypożycz Degausser
i kasuj nośniki bezpowrotnie!

Wypożycz Degausser
Degauser Mediaeraser MD103 to bezpieczne, szybkie i łatwe w użyciu narzędzie do nieodwracalnego kasowania danych z nośników magnetycznych.
Wypożycz Degausser

Wspierane wymogi prawne

Mediaeraser MD 103 pomaga spełnić wymogi prawne w zakresie kasowania danych:

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024)
Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U.2010.182.1228)
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560)
Norma ISO 27001 – Specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Potwierdzona skuteczność działania

Potwierdzona skuteczność kasowania danych z nośników magnetycznych przez uprawnione do tego instytucje:

Instytut metalurgii Polskiej Akademii Nauk,
Polska Akademia Nauk,
Politechnika Wrocławska,
Laboratorium Badawcze i Wzorujące,
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Mediaeraser jako jedyny na rynku posiada certyfikację Służby Kontrwywiadu Wojskowego (NR1071/2010/JC SKW), potwierdzającą skuteczność działania.

Jak działa?

Degausser jest prosty w użyciu! Jego używanie nie wymaga specjalistycznego szkolenia, a urządzenie może być obsługiwane przez każdego.

Kluczowe funkcjonalności

 • Kasowanie nośników takich jak: dyski twarde 2,5", 3,5" taśmy DLT, LTO, 3490 i inne
 • Kasowanie nośników o wysokim współczynniku koercji
 • Maksymalny rozmiar nośnika: 170x130x35 mm
 • Generowane pole magnetyczne: 9000 Gaussów
 • Wymazywanie dużych dysków twardych (2+TB)
 • Mobilna i lekka konstrukcja
 • Do 70 nośników skasowanych w ciągu godziny
 • Wbudowane czujniki do sprawdzenia natężenia pola
 • System odmagnesowywania: pojemnościowy system wyładowujący

Cennik kasowania nośników

Ilość nośników do kasowania
1 - 10 szt.
11 - 50 szt.
51 - 100 szt.
101 - 200 szt.
> 200 szt.
Cena za sztukę
25 zł
25 zł
15 zł
10 zł
wycena indywidualna - skontaktuj się z nami

Kontakt ze specjalistą Mediarecovery

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Media sp. z o.o. do celów związanych z kontaktem ze specjalistą Mediarecovery. Akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie strony Forensictools.pl (* zgoda wymagana)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Media sp. z o.o. podanych danych osobowych, do celów marketingowych. Akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie strony Forensictools.pl

  +48 (32) 782 95 95
  +48 532 513 375

  Dariusz Hajka
  Key Account Manager

  Email: