Baza wiedzy

Stabilizacja obrazu w nagraniu wideo – case study

Stabilizacja obrazu w nagraniu wideo to niełatwa sprawa. Specjaliści zajmujący się analizą video z CCTV mają bardzo często do czynienia z tanimi kamerami połączonymi z cyfrowymi rejestratorami [...]

DataWalk dla Departamentu Sprawiedliwości USA

Nasz Partner, DataWalk, poinformował właśnie o podpisaniu listu intencyjnego na wdrożenie technologii do analizy danych w Departamencie Sprawiedliwości USA. To duży sukces i cieszymy się razem z [...]

Analiza Office 365 w informatyce śledczej

Śledcza analiza Office 365 nieodłącznie wiązać się będzie z „chmurą”. Stawia to przed specjalistami dodatkowe, oprócz technicznych, wyzwania. O ile analizy klasyczne wykonujemy w oparciu o [...]

Platforma analityczna: wyższy poziom informatyki śledczej

Rewolucja technologiczna odciska swoje piętno na każdym aspekcie rzeczywistości. Jest to mocno zauważalne również w obszarze informatyki śledczej. Prawdopodobnie przeżywamy właśnie schyłek epoki [...]

Analiza powiązań – Opowieść ze świata dowodów cyfrowych

Analiza powiązań to jeden z kluczowych procesów każdej realizowanej sprawy z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych. Najważniejszym jej elementem jest pokazanie „opowieści dowodowej” – jak dany [...]

Współdzielenie czynności analitycznych z wykorzystaniem platformy Magnet AXIOM

Rosnąca stale, niemalże zgodnie z prawem Moore’a pojemność dysków twardych, malejące każdego roku ceny za gigabajt ich pojemności, zwiększająca się różnorodność nośników danych i urządzeń [...]

Informatyczna nowelizacja prawa cywilnego. Prawo cywilne a informatyka śledcza.

Jesienią zeszłego roku, dnia 8 września 2016 r., po rocznym vacatio legis, w życie weszła większa część ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks [...]

Przestępstwa związane z kryptowalutami. Kryptowaluty na celowniku

Bitcoin, ethereum, litecoin, dash, monero, ripple, zcash… Kryptowaluty oparte na technologii blockchain z impetem wkroczyły na salony. BTC powstały zaledwie w 2009 r., jednak szybko zyskały [...]

Ekstrakcja danych z chmury

Według badań 29% użytkowników w USA wykorzystuje chmurę do przechowywania danych, a 90% z nich słyszało o usługach typu cloud. Oficjalne statystyki serwisu Dropbox mówią o ponad 50 milionach [...]

Informatyka śledcza a praca prokuratora. Czy jedno jest użyteczne dla drugiego?

Niniejszy artykuł ma odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. Moja odpowiedź w tym zakresie brzmi zdecydowanie twierdząco. A dlaczego? – o tym poniżej. Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż obecne [...]

Licencje na narzędzia informatyki śledczej

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi programy komputerowe mogą podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego. Warto wskazać, że ochronie podlega kod źródłowy oraz wynikowy, [...]

Retencja danych telekomunikacyjnych – jak zrobić to z głową?

Retencja danych telekomunikacyjnych w ostatnim okresie jest solą w oku wielu środowisk. Dla operatorów telekomunikacyjnych jest to kwestia obowiązków i ponoszonych kosztów. Dla sądownictwa i [...]

Analiza danych bilingowych, jak sobie z nią poradzić?

Jedno zestawienie, kilka kolumn, dużo cyfr. Tak wygląda typowy billing. Jakie informacje za sobą niesie i jak bardzo przydatne są one dla jego odbiorcy, można przekonać się samemu, próbując dojść [...]

Analiza danych transmisyjnych – czym ją wspomagać?

W jednym z  numerów Magazynu Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT mogliśmy zapoznać się z metodą analizy danych transmisyjnych central telefonicznych. W artykule tym przedstawionych zostało [...]