Grudzień 2016

Live Forensic

2018-04-25T13:51:47+02:0008 grudnia 2016|informatyka śledcza|

Metodologia live forensic polega na zabezpieczaniu dowodów elektronicznych z uruchomionych systemów komputerowych. Metoda ta jest alternatywą do standardowego zabez­pieczenia materiału do­wodowego, kiedy badane urządzenie jest wyłączone. Może ono także służyć do zabezpiecza­nia danych, które nie [...]

Ulotne zabawy z Androidem, czyli o akwizycji pamięci RAM słów kilka

2019-02-15T15:32:13+01:0008 grudnia 2016|informatyka śledcza|

Akwizycja danych z urzą­dzeń mobilnych to w dzisiejszym świecie rzecz zupełnie normalna. Co więcej, rzecz obowiązko­wa przy zabezpieczaniu wszelkich dowodów elek­tronicznych. Pamięci tych pozornie małych urządzeń są ol­brzymie, a zgromadzone w nich dane niejedno­krotnie zawierają [...]